มอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก โควิด – 19

เครือโรงแรมบีทูร่วมใจสู้ แจกบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มฟรี

เป็นกำลังใจให้กับประชาชนที่ได้รับผลกระทบในวิกฤตโรคร้ายโควิด-19

 

จากสถานการณ์การระบาดของไวรัสโควิด-19 ไปทั่วโลก ซึ่งรวมทั้งประเทศไทย ส่งผลให้ตลอดช่วงเวลาผ่านมา ทุกๆ คนต่างผจญกับความยากลำบากในการดำเนินชีวิต เช่น ภาคธุรกิจต้องหยุดชะงัก ส่วนพนักงานเองก็ต้องถูกพักงาน หรือทำงานที่บ้าน (work from home)  รวมถึงการร่วมมือกับมาตรการ “Social Distancing อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ” หยุดตัวเองในการกระทำทุกกิจกรรม รักษาระยะห่างระหว่างตัวเองและผู้อื่น เพื่อไม่ต้องเสี่ยงต่อการติดเชื้อโรค และป้องกันไม่ให้ไวรัสขยายวงกว้างในสังคมไทย

 

เครือโรงแรม B2 เล็งเห็นความสำคัญในการสนับสนุนและช่วยเหลือสังคมไทย ให้เราก้าวข้ามผ่านภาวะวิกฤติไวรัสโควิด-19 และเดินต่อไปด้วยกันอย่างเข้มแข็ง จึงเดินหน้าภารกิจ  “ต่อเติมพลัง ปันน้ำใจ สู้ภัยโควิด” ร่วมบริจาคบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปและน้ำดื่มฟรีวันละ 500 ชุด เพื่อแบ่งเบาความเดือดร้อนและบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายในชีวิตประจำวันของประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส Covid-19 ที่ส่งผลให้ช่วงนี้หลายคนต้องหยุดงาน ขาดรายได้ ถูกลดเงินเดือน ตกงาน หรือหลายที่ถึงขั้นปิดกิจการ

 

เบื้องต้นเครือโรงแรมบีทู ร่วมกับมูลนิธิจาวลา ได้ประสานงานไปยังสำนักงานเขตพื้นที่ เจ้าหน้าที่ท้องถิ่น และหน่วยงานต่างๆ เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับชุมชนหรือบุคคลที่ขาดแคลน เพื่อนำไปแจกจ่ายแก่ผู้ที่ได้รับผลกระทบตามจุดแจกจ่ายอาหารของหน่วยงานที่จัดเตรียมไว้ เพื่อให้การปฏิบัติสอดคล้องกับนโยบายรักษาระยะห่างระหว่างตัวบุคคล  และเป็นการป้องกันการรวมกันของคนหมู่มาก

 

กำหนดการมอบสิ่งของบริจาคช่วยเหลือผู้ประสบภัยจาก โควิด – 19

วันที่: 20 เมษายน 2563

สถานที่: โรงแรมบีทู แอร์พอร์ต จ.เชียงใหม่

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณวรรณ อรุณเดช ตัวแทนชุมชนศรีปิงเมือง

คุณปรีชา ทาสุวรรณ ตัวแทนชุมชนวัดหัวฝาย

คุณสมบูรณ์ พรมธารา ตัวแทนชุมชนฟ้าใหม่ 3

คุณสุวิมล ยอดคำแปง ตัวแทนชุมชนระแกง

               

วันที่: 20 เมษายน 2563

สถานที่: แฟลตคลองจั่น บางกะปิ  กรุงเทพ

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณสุทธิลักษณ์ วัธนากูล ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดที่ 30 การเคหะแห่งชาติ

               

วันที่: 20 เมษายน 2563

สถานที่สำนักงานเทศบาล จังหวัดพิษณุโลก

ตัวแทนผู้รับมอบ:

ผอ.ศิริภัทร บุญธรรม ผอ.กองสวัสดิการสังคมสำนักงานเทศบาลจังหวัดพิษณุโลก

               

วันที่: 20 เมษายน 2563

สถานที่สวนสาธารณะโผนกิ่งเพชร หัวหิน

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณนพพร วุฒิกุล นายกเทศมนตรีเมืองหัวหิน

               

วันที่: 21 เมษายน 2563

สถานที่ที่ว่าการอำเภอบางละมุง พัทยา, โรงแรมบีทูพัทยา พรีเมียร์

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณภารดี เผือกโสภา ปลัดอาวุโสอำเภอบางละมุง

คุณณัฐนา ลีเจ้ยวะระ ปลัดอำเภอบางละมุง

               

วันที่: 21 เมษายน 2563

สถานที่โรงแรมบีทู ลำปาง บูติค แอนด์ บัดเจท จังหวัดลำปาง

ตัวแทนผู้รับมอบ:

ดร.กิตติภูมิ นามสงค์ นายกเทศมนตรีนครลำปาง

               

วันที่: 22 เมษายน 2563

สถานที่โรงแรมบีทู เชียงราย บูติค แอนด์ บัดเจท จังหวัดเชียงราย

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณสมชาย ศิริหล้า นายกสมาคมกู้ภัย

               

วันที่: 22 เมษายน 2563
สถานที่เทศบาลตำบลป่าแมต จังหวัดแพร่
ตัวแทนผู้รับมอบ:
คุณดวงพร รองเดช รองปลัดเทศบาลตำบลป่าแมต

               

วันที่: 22 เมษายน 2563

สถานที่โรงแรมบีทู ภูเก็ต บูติค แอนด์ บัดเจท จังหวัดภูเก็ต

ตัวแทนผู้รับมอบ:

ปลัดเทศบาล ต.รัษฎา

วันที่: 23 เมษายน 2563

สถานที่สมาคมผู้พิการ จ.นครศรีธรรมราช, โรงแรมบีทู นครศรีธรรมราช พรีเมียร์

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณกรรชิต ศรีสุวรรณ์ เหรัญญิกสมาคมผู้พิการ

               

วันที่: 23 เมษายน 2563

สถานที่โรงแรมบีทู ขอนแก่น บูติค แอนด์ บัดเจท

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณธีระพันธ์ ฝุ่นเงิน รองประธานชุมชนคุ้มหนองคู

คุณธัญสุดา ขจรสมบัติ อสม, คุณพัชรี จังผล หัวหน้า อสม ชุมชนคุ้มหนองคู

คุณนายเผด็จ วายะช้าย เจ้าหน้าที่ อสม ชุมชนคุ้มหนองคู

               

วันที่: 24 เมษายน 2563

สถานที่โรงแรมบีทู บุรีรัมย์ บูติค แอนด์ บัดเจท

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณยุทธนา พิทยานันทกุล นายอำเภอเมืองบุรีรัมย์

คุณมนูญศักดิ์ นามประเทือง ปลัดอำเภอ

คุณบุญรอด เกรัมย์ ปลัดอำเภอ

คุณจำราญ อินทรสอน เจ้าหน้าที่หน่วยงานราชการ

               

วันที่: 24 เมษายน 2563

สถานที่โรงแรมบีทู แม่สอด พรีเมียร์

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณมานพ ยะเขียว นายกองค์การบริหารส่วนตำบล แม่ปะ อ.แม่สอด

               

วันที่: 25 เมษายน 2563

สถานที่องค์การบริหารส่วนตำบลหมื่นไวย

ตัวแทนผู้รับมอบ:

นายกอบต.หมื่นไวย คุณวัชรินทร์ พัดเกาะ

พร้อมคณะรองนายกฯ และผู้บริหารพร้อมพนักงานหน่วยราชการ

               

วันที่: 26 เมษายน 2563

สถานที่: โรงแรมบีทู อุดร บูติค แอนด์ บัดเจท

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณอิทธิพนธ์ ตรีวัฒนสุวรรณ นายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

คุณสุพจน์ วงค์ใหญ่ รอง นายกเทศมนตรีเมืองอุดร,

คุณจุฑาทิพย์ จันทรสา ผอ.ส่วนบริการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

คุณกิตติเชษฐ์ ตั้งวิจิตร เลขานุการนายกเทศมนตรีนครอุดรธานี

คุณอรรณพ วังศานุวัตร ผอ. ส่วนช่างสุขาภิบาล

คุณแหลม เพลิงภูเขียว สมาชิกสภาเทศบาลนครอุดรธานี

คุณสุพรรณี ปัชชาดี พยาบาลวิชาชีพชำนาญการพิเศษ

ชุดสมทบพิเศษ ตำรวจจาก สภ.เมืองอุดรธานี

               

วันที่: 27 เมษายน 2563

สถานที่: โรงแรมบีทู อุบล บูติค แอนด์ บัดเจท

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณสวัสดิ์ ฤทธิสิงห์ ปฏิบัติหน้าที่ นายกอบจ.อุบลราชธานี พร้อมคณะ

               

วันที่: 28 เมษายน 2563

สถานที่: องค์การบริหารส่วนตำบลบ้านโคก อำเภอเมือง มุกดาหาร

ตัวแทนผู้รับมอบ:

คุณชัยรัตน์ สีสัน เจ้าพนักงานธุรการชำนาญงาน

               

 

 

ในยามวิกฤต สิ่งสำคัญที่สุดที่จะช่วยให้สถานการณ์ไม่เลวร้ายมากไปกว่าเดิมคือ “การสร้างขวัญกำลังใจและให้ความช่วยเหลือแก่กันและกัน”  วันนี้ต่างฝ่ายต่างแข็งขันร่วมมือร่วมใจกันในหลายบทบาทหน้าที่ต่างกันไป ทำให้เห็นว่าคนไทยมีน้ำใจช่วยเหลือกันในยามยากลำบาก พวกเราเครือโรงแรมบีทู ขอร่วมเป็นอีกหนึ่งกำลังใจให้ทุกคนในการผ่านวิกฤต COVID-19 นี้ไปด้วยกันอย่างปลอดภัย พร้อมทั้งขออวยพรให้ทุกท่านและครอบครัวมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และกลับมามีรอยยิ้มที่สดใสในเร็ววัน

 

“เราจะผ่านวิกฤตินี้ไปด้วยกัน”

#คนไทยไม่ทิ้งกัน #เราจะผ่านไปด้วยกัน #อยู่บ้าน หยุดเชื้อ เพื่อชาติ #บีทูห่วงใยคุณ