เครือโรงแรมบีทูคว้า 12 รางวัล ดีเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562

20 สิงหาคม 2562

12 โรงแรมในเครือบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ได้รับการตัดสินจากคณะกรรมการพิจารณาขึ้นรับรางวัลโรงแรมดีเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดีจากโรงแรมที่เข้าร่วมพิจารณาคัดเลือกทั้งหมด 500 โรงแรมทั่วจังหวัดเชียงใหม่ จากโครงการอบรมสัมมนาให้ความรู้แก่ผู้ประกอบการโรงแรม รีสอร์ท และเกสท์เฮ้าส์ ประจำปีงบประมาณ 2562 จัดขึ้น ณ โรงแรมเชียงใหม่ออคิด อำเภอเมืองเชียงใหม่ จังหวัดเชียงใหม่ เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2562 โดยมีนายกบุญเลิศ บูรณุปกรณ์ นายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่ เป็นประธานในพิธี

โรงแรมในเครือบีทูที่ได้รับ “โล่รางวัลพร้อมใบประกาศเกียรติคุณ” โรงแรมธรรมาภิบาล ประจำปีพุทธศักราช 2562 มีทั้งหมด 12 แห่งคือ

นับเป็นรางวัลอันทรงคุณค่าที่มอบให้บุคคลและองค์กรเพื่อประกาศเกียรติคุณ ยกย่อง เชิดชูองค์กรที่ประกอบธุรกิจด้วยความมีจรรยาบรรณ มีธรรมาภิบาล ซื่อสัตย์สุจริต เปิดเผยข้อมูลและการดำเนินงานด้วยความโปร่งใสที่สามารถตรวจสอบได้ ใส่ใจปัญหาการบริหารจัดการควบคุมดูแลกิจการต่างๆ ให้เป็นไปในครรลองธรรม รวมไปถึงความสำนึกในความรับผิดชอบต่อสังคม ซึ่งเครือโรงแรมบีทู ได้มุ่งมั่นดำเนินการในเรื่องดังกล่าวมาอย่างต่อเนื่อง

ดร.นิรันดร์ จาวลา ซีอีโอเครือโรงแรมบีทู กล่าวว่า “ความซื่อสัตย์คือหัวใจหลักในการให้บริการและในการทำงานของพนักงานทุกคน ไม่ว่าจะเป็นความซื่อสัตย์ต่อหน้าที่ ต่อลูกค้าและต่อเพื่อนร่วมงาน” ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมาเครือโรงแรมบีทูมุ่งเน้นการพัฒนากระบวนการดำเนินงานเพื่อเสริมสร้างความเข้มแข็งให้แก่การดำเนินธุรกิจของเครือโรงแรม จนเกิดเป็นต้นแบบการปฏิบัติที่เป็นเลิศ รางวัลนี้ถือเป็นรางวัลอันทรงเกียรติ และทรงคุณค่าอย่างยิ่งขององค์กร ซึ่งต้องขอขอบคุณคณะกรรมการ ผู้บริหาร และพนักงานทุกคนที่มีเจตนารมณ์อันแรงกล้าที่จะไม่ทนต่อการทุจริตในทุกรูปแบบ ร่วมกันดำเนินงานโดยยึดความโปร่งใสและชัดเจนในทุกขั้นตอน อีกทั้งยังปฏิบัติหน้าที่ด้วยความขยันหมั่นเพียร รวมทั้งแสวงหาแนวทางในการพัฒนาและปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ

เครือโรงแรมบีทู เรามีเป้าหมายหลักที่จะพัฒนาธุรกิจให้เติบโตอย่างต่อเนื่อง และขยายโรงแรมให้ครอบคลุมทุกพื้นที่เศรษฐกิจทั่วประเทศ โดยรางวัล ที่เราได้รับในครั้งนี้นับเป็นอีกหนึ่งความสำเร็จและความภาคภูมิใจ ซึ่งถือเป็นการตอกย้ำถึงความสำเร็จในการบริหารและความมุ่งมั่นของเครือโรงแรมบีทูที่จะเติบโตสู่การเป็นผู้นำเครือโรงแรมบัดเจทที่ใหญ่ที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทย

นอกจากนั้นเรายังได้นำเทคโนโลยีใหม่ๆมาปรับใช้กับธุรกิจเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ลูกค้า ในอนาคตผู้เข้าสามารถสำรองห้องพัก และชำระค่าห้องพักหรือสินค้าบริการต่างๆ ผ่านโทรศัพท์เคลื่อนที่ได้ด้วยตัวเองด้วยระบบ B2 Wallet Application ซึ่งคิดค้นและพัฒนาโดยผู้เชี่ยวชาญและเจ้าหน้าที่ที่มีประสบการณ์ในด้านต่างๆ อาทิ การรักษาความปลอดภัยระบบไอที การรักษาจัดเก็บข้อมูล และตรวจสอบทุจริต ทำงานร่วมกันในการวางแผนและออกแบบระบบที่ครอบคลุมและรัดกุมทั้งในส่วนการระบุข้อมูลส่วนบุคคล การตรวจสอบข้อมูลกับทางระบบธนาคาร การตั้งรหัสผ่าน และการใช้งานรหัส OTP ภายใต้มาตรฐานที่เป็นที่ยอมรับในอุตสาหกรรมการเงินชั้นนำของประเทศ ซึ่งจะสร้างความปลอดภัยและความเชื่อมั่นให้แก่ผู้ใช้งานได้เป็นอย่างดี โดยระบบ B2 Wallet Application นี้จะพร้อมใช้งานอย่างเป็นทางการในเดือนตุลาคม 2562

PHOTO GALLERY
เครือโรงแรมบีทูคว้า 12 รางวัล ดีเด่นด้านการกำกับดูแลกิจการที่ดี ประจำปี 2562