พบกับ B2 Wallet Application ในรูปแบบ e-money จ่ายค่าห้องพักถูกกว่า เมื่อชำระผ่าน B2 Wallet และแจ้งยุติการให้บริการ I AM B2

เรียน ลูกค้าไอแอมบีทู และ B2 Wallet

บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด ขอแจ้งให้ทราบว่า ตั้งแต่วันที่ 10 ตุลาคม พ.ศ. 2562 เป็นต้นไป บริษัทฯ จะเปิดบริการอย่างเป็นทางการ สำหรับการชำระเงินอิเล็กทรอนิกส์ ในชื่อ B2 Wallet Application (จากเดิมคือ บัตรไอแอมบีทู I AM B2 ซึ่งใช้งานร่วมกับเครื่องรูดบัตร) ไปเป็นแอพพลิเคชั่นบนมือถือ ทั้งนี้บริษัทเชื่อว่าจะสามารถตอบสนองความต้องการผู้บริโภค และเพิ่มมีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการลูกค้าสมาชิกได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ซึ่งการเปลี่ยนแปลงระบบใหม่นี้มีผลทำให้ บัตรไอแอมบีทู ในรูปแบบเดิมจะไม่สามารถใช้เพื่อชำระค่าห้องพักและบริการในเครือโรงแรมบีทู บูติค แอนด์ บัดเจท ได้อีกต่อไป

เพื่อเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับผู้ใช้บริการบัตร I AM B2 (ไอแอมบีทู ลูกค้าบุคคล) บริษัทฯ จึงได้แนบคำแนะนำสำหรับการใช้บริการ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้

บริการที่จะปิด
B2 Wallet Application

สิ่งที่ลูกค้าต้องดำเนินการ
สำหรับลูกค้าที่ยังมีมูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตร I AM B2 สามารถโอนไปสะสมในบัญชี B2 Wallet Application ได้โดยทำตามขั้นตอนดังนี้
• ดาวน์โหลด B2 Wallet Application และลงทะเบียนเพื่อใช้งาน
Play Store: คลิกเพื่อดาวน์โหลด
App Store: คลิกเพื่อดาวน์โหลด

• ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์มขอโอนมูลค่าสะสมในบัตรไปยังบัญชี B2 Wallet คลิกเพื่อดาวน์โหลด

• ส่งแบบฟอร์มดังกล่าวมาที่อีเมล์ member@b2hotel.com พร้อมด้วยเอกสารประกอบการขอคืนยอดเงินคงเหลือในบัญชีดังต่อไปนี้
1. สำเนาบัตรประชาชนของเจ้าของบัตรไอแอมบีทู เซ็นต์รับรองสำเนาถูกต้อง
2. ชื่อบัญชี B2 Wallet ของท่าน (User Name)

• หากไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดภายในระยะเวลาดังกล่าว บริษัทจะถือว่าลูกค้ายินดีสละสิทธิ์ผลประโยชน์ที่มีในบัตร I AM B2 ทั้งหมด
หากลูกค้ามีความประสงค์จะขอยกเลิกการใช้บัตร I AM B2 โดยไม่มีความประสงค์จะใช้บริการ B2 Wallet Application มูลค่าเงินคงเหลือ/คะแนนสะสมในบัตรไอแอมบีทูนั้นจะไม่สามารถขอคืน ถอน และ/หรือแลกเปลี่ยนเป็นเงินสดได้ในทุกกรณี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้บัตรไอแอมบีทู

ระยะเวลาที่กำหนด
ภายในวันที่ 30 ก.ย. 62

หมายเหตุ :
• การโอนมูลค่าสะสมหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ เข้าบัญชี B2 Wallet เจ้าของบัตรจะต้องยื่นแบบฟอร์มมายังที่อยู่อีเมล์ตามที่ระบุไว้ภายในวันที่ 30 กันยายน 2562 เท่านั้น หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกล่าว บริษัทฯ จะถือว่าท่านยินดีสละสิทธิ์ในผลประโยชน์ต่างๆ ที่มีในบัตรไอแอมบีทู ของท่านทั้งหมด บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์ไม่คืนมูลค่าสะสมในบัตร I AM B2 เป็นเงินสดในทุกกรณี ทั้งนี้เป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขการสมัครใช้ ไอแอมบีทู
• แบบฟอร์มให้ความยินยอมในการโอนเงินอิเล็กทรอนิกส์ในบัตรไอแอมบีทู นี้ เป็นการแจ้งเจตจำนง เพื่อโอนมูลค่าสะสมหรือเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง B2 wallet Application ทั้งนี้หลังการส่งแบบฟอร์มของท่านแล้ว ทางบริษัทฯ จะทำการตรวจสอบข้อมูลของท่าน เมื่อข้อมูลของท่านครบถ้วน ท่านจะได้รับการยืนยันโดยเจ้าหน้าที่ และทางบริษัทฯ จะเริ่มทำการคืนยอดมูลค่าสะสมและเงินอิเล็กทรอนิกส์ไปยัง B2 wallet Application ของท่าน ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไปตามลำดับหากมีคำถามเพิ่มเติม กรุณาโทร. 1328 แผนกลูกค้าบัตรไอแอมบีทู (วันและเวลาทำการ: จ – อา เวลา 07:00 น. – 22.00 น.) หรือ อีเมล member@b2hotel.com

ทั้งนี้ ทางบริษัทฯ ขอขอบพระคุณที่ท่านได้มอบความไว้วางใจ และให้การสนับสนุนผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ด้วยดีเสมอมา

ขอแสดงความนับถือ
บริษัท จีพีซีเอ็ม กรุ๊ป จำกัด | เครือโรงแรม บีทู บูติค แอนด์ บัดเจท